Polityka prywatności

PODSUMOWANIE

 1. Wstęp
 2. Zbierane informacje
 3. Udział w naszych badaniach
 4. Kontakt za pośrednictwem strony internetowej fieldwork.Quality
 5. fieldwork.Quality extr@net
 6. Przechowywanie danych
 7. Ograniczony dostęp do danych
 8. Bezpieczeństwo
 9. Prawa osób fizycznych
 10. Cookies
 11. Przesyłanie danych
 12. Ochrona i przetwarzanie danych
 13. Zmiany w polityce prywatności
 14. GDPR formularza

1. Wstęp

Celem tego dokumentu jest określenie obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz określenie praw osób fizycznych. Dokumentami referencyjnymi w ramach tej polityki jest RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Punkty zawarte w tej polityce są określone w RODO, w tym koncepcje przetwarzania danych osobowych.

fieldwork.Quality zobowiązuje się do poszanowania praw osób fizycznych i ochrony danych osobowych. Zobowiązujemy się do określenia i zastosowania odpowiednich środków w celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas przetwarzania danych osobowych. Aby zapewnić właściwe stosowanie tych zasad, fieldwork.Quality wyznaczyła inspektora ochrony danych (IOD), który jest preferowanym pośrednikiem w tych kwestiach.

2. Zbieranie informacji

fieldwork.Quality gromadzi określone informacje lub dane osobowe o Panu(i), które są używane w celu ułatwienia:

 • uczestnictwa w naszych badaniach,
 • odpowiadania na zgłoszenia wysłane poprzez formularze online (o informacje lub aplikowanie o pracę) lub poprzez inne środki kontaktu dostępne na stronie internetowej fieldwork.Quality,
 • komunikacji informacyjnej, handlowej czy też zaproszeń na wydarzenia,
 • dostępu do naszych badań poprzez fieldwork.Quality extr@net, aby spersonalizować interakcję z naszymi stronami, aby ułatwić nawigację oraz analizować statystyki użytkowania strony internetowej fieldwork.Quality.

3. Udział w naszych badanich

fieldwork.Quality oferuje usługi i wykorzystuje platformy telefoniczne oraz Internetowe do przeprowadzania ankiet i zbierania opinii. Przeprowadzamy zgodne z prawem, szczere i obiektywne badania, które podlegają odpowiednim zasadom naukowym.

Pana(i) udział w naszych badaniach ma zasadnicze znaczenie dla reprezentatywności i jakości naszych analiz. Z całego serca dziękujemy za udział!

        3.1. W przypadku udziału w naszych badaniach przypominamy, że:

 • Pana(i) udział jest dobrowolny, nie trzeba odpowiadać.
 • W przypadku kontaktu bezpośredniego lub telefonicznego z naszym ankieterem, ma Pan(i) prawo odmówić udziału w badaniu i więcej nie będziemy się kontaktować.
 • Nasze emaile z prośbą o udział w ankiecie internetowej zawierają odsyłacz, który pozwala na zrezygnowanie z otrzymywania dalszych emaili w tej sprawie.
 • Wykonujemy maksymalnie 4 próby kontaktu (telefoniczne lub emailowe).
 • Nie przeprowadzamy wywiadów z nieletnimi bez wyraźnej zgody ich opiekunów prawnych.

        3.2. W odniesieniu do danych osobowych (nazwisko, adres email, numer telefonu i inne informacje pozwalające na identyfikację) fieldwork.Quality zobowiązuje się do:

 • Wykorzystywania danych osobowych tylko w celu zagwarantowania właściwej metodologii gromadzenia danych (na przykład w celu uniknięcia sytuacji, w której dana osoba odpowiada kilkukrotnie lub w celu zagwarantowania wystarczającego odsetka odpowiedzi).
 • Nieprzekazywania Pana(i) danych osobowych innym osobom lub organizacjom bez wyraźnej zgody.

        3.3. W odniesieniu do odpowiedzi na nasze ankiety, fieldwork.Quality zobowiązuje się, że:

 • Pana(i) odpowiedzi pozostaną anonimowe, tzn. nie będzie można ich powiązać z Pana(i) tożsamością. O ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej, nawet zamawiający badanie ma dostęp tylko do anonimowych danych.
 • Wykorzystujemy dane tylko w celach badawczych. Nie angażujemy się w żadną działalność komercyjną związaną z telemarketingiem czy sprzedażą bezpośrednią.
 • Zebrane odpowiedzi będą analizowane w sposób naukowy i obiektywny, przedstawiając ich wierny i reprezentatywny obraz.

4. Kontakt za pośrednictwem strony internetowej fieldwork.Quality

Korzystanie ze strony internetowej fieldwork.Quality i wypełnianie formularzy internetowych, które zawiera, jest całkowicie dobrowolne. Dane wymagane podczas wypełniania tych formularzy są obowiązkowe, abyśmy mogli zwrócić się do Pana(i) i jak najlepiej odpowiedzieć na potrzeby i prośby.

Dane osobowe (nazwisko, imię, adres e-mail) podawane w związku z żądaniem są wysyłane do kierownika fieldwork.Quality w danym kraju. Kierownik fieldwork.Quality będzie przechowywał te informacje przez czas potrzebny do podjęcia działań wymaganych przez Pana(i) wniosek.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tych danych, skontaktuj się z fieldwork.Quality za pośrednictwem tego formularza.

5. fieldwork.Quality extr@net

Aby uzyskać dostęp do naszych badań, konieczne jest założenie konta online na platformie fieldwork.Quality extr@net. W przypadku założenia konta gromadzimy następujące informacje: nazwisko, imię, adres email, dane firmy, język, statystyki połączeń i bezpieczeństwa.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tych danych, skontaktuj się z fieldwork.Quality za pośrednictwem tego formularza.

6. Przechowywanie danych

fieldwork.Quality nie przechowuje danych osobowych wykraczających poza niezbędny czas ich przetworzenia, zachowując jednocześnie obowiązujące ograniczenia prawne i regulacyjne.

Jeśli Pana(i) dane pochodzą z innego źródła, np. jest Pan(i) naszym Klientem, to nie ma limitu czasowego przechowywania tych danych, ponieważ nie zostały one pozyskane przy pomocy formularza ze strony.

Jeśli jest Pan(i) kandydatem na stanowisko w fieldwork.Quality, dane z aplikacji mogą być archiwizowane w określonej bazie danych, dzięki czemu możemy się z Panem(ią) skontaktować w przyszłości, jeśli możliwe będzie zaoferowanie odpowiedniego stanowiska. Jeśli woli Pan(i), aby dane osobowe nie były przechowywane, może Pan(i) zostać usunięty z tej bazy danych za pośrednictwem tego formularza.

W przypadku bycia respondentem, dane osobowe są niszczone po zakończeniu badania lub natychmiast, gdy nie są już potrzebne w celach kontrolnych. W przypadku badań syndykatowych, przechowujemy dane przez jeden rok w celu rozpatrzenia wszelkich próśb o kontrolę ze strony naszych klientów.

Pliki cookie mają okres ważności 13 miesięcy. Po tym terminie nowy wniosek o zgodę na wysyłanie plików cookie zostanie wysłany za pośrednictwem banera na dole strony www.fquality.eu.

7. Ograniczony dostęp do danych

Tylko należycie upoważnieni odbiorcy mogą uzyskać dostęp do informacji, które są niezbędne do ich działalności.

8. Bezpieczeństwo

fieldwork.Quality wdrożyła niezbędne środki w celu ochrony danych osobowych, uniemożliwienia dostępu osobom nieupoważnionym i zapobieżenia utracie, zmianie lub ujawnieniu danych.

Państwa dane są przechowywane wyłącznie na naszych serwerach, a nigdy w publicznej "chmurze".

9. Prawa osób fizycznych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Ustawą o ochronie danych osobowych i RODO, osobom fizycznym przysługują następujące prawa: konsultacje, sprostowanie, usunięcie, ograniczenie, sprzeciw, zgłoszenie skargi do UODO; i w stosownych przypadkach: przeniesienie, wycofanie zgody.

Aby skorzystać z tych praw, prosimy o kontakt z fieldwork.Quality za pośrednictwem tego formularza.

10. Cookies

Cookie to mały plik przechowywany na Pana(i) komputerze, który pozwala przełączać się z jednej strony na drugą przy zachowaniu ustawień przeglądarki.

Przeglądając stronę internetową fieldwork.Quality, można zdecydować, czy zezwolić na umieszczanie plików cookie na swoim komputerze. Jeśli zdecyduje się Pan(i) nie używać pliku cookie, można zostać pozbawionym pewnych funkcjonalności witryny.

Zbieramy i przechowujemy informacje związane z ruchem witryny za pomocą narzędzi analitycznych anonimowo: liczbę unikalnych użytkowników, liczbę odsłon, kraj pochodzenia połączenia z witryną, usługę pochodzenia, która zapewnia dostęp (bezpośrednio, przez wyszukiwarkę lub sieć społecznościową), rodzaj używanego urządzenia (komputer, telefon lub tablet), najczęściej oglądane strony oraz czas i datę dostępu.

Ustawienia plików cookie są ustawiane za pomocą przeglądarki internetowej, i w zależności od typu używanej przeglądarki, można wybrać automatyczne odrzucanie wszystkich plików cookie podczas nawigacji lub zezwolić na ich użycie w poszczególnych przypadkach.

Więcej informacji na temat korzystania z plików cookie można uzyskać na stronie internetowej UODO.

11. Przesyłanie danych

Przetwarzanie wszystkich Pana(i) danych odbywa się w Europie. Żadne dane osobowe nie będą nigdy przekazywane poza UE.

12. Ochrona i przetwarzanie danych

        12.1. Inspektor ochrony danych (IOD)

Grupa GiPA ma wyznaczonego IOD. IOD zapewnia zgodność z RODO w ramach Grupy, pomaga zespołom podczas realizacji polityki, pomaga w przetwarzaniu wniosków związanych z ochroną danych osobowych, informuje i edukuje pracowników.

        12.2. Podwykonawcy

Podwykonawca przetwarza dane osobowe w imieniu fieldwork.Quality i działa na podstawie instrukcji od fieldwork.Quality. Będzie to wynikało z umowy z fieldwork.Quality, która zawiera kaluzulę dotyczącą ochrony danych osobowych.

13. Zmiany w polityce prywatności

fieldwork.Quality może modyfikować tę stronę. W takim przypadku wprowadzone modyfikacje będą widoczne tylko przez 30 dni roboczych od daty modyfikacji. Jeśli chcą Państwo monitorować wszelkie zmiany, prosimy o okresowe sprawdzanie tej strony.

Ostatnio aktualizowany: Lipiec 02, 2018

14. GDPR formularza:

© 2013 - 2024 - Wszystkie prawa zastrzezone - Privacy - Sitemap - Polityka prywatności - Intranet Manager